Vi anvender cookies for at gøre din bruger oplevelse bedre, der er ingen oplysninger der videregives til tredjepart.
Økologisk kobbergødning 100 ml.

Økologisk kobbergødning 100 ml.

Leveringstid:
Lev. 1-3 dage
 
Pris ved 1 Stk
99,00  DKK

Kobbergødning med organisk syre

Koper er beregnet til at supplere plantens ernæring med et sporelement - kobber. Kobber i planten bruges til fotosyntese og syntese af enzymer og lignin. Lignin er et ekstremt stærkt organisk stof, der omgiver alle plantens cellevægge som en beskyttende væg. Det høje indhold af lignin påvirker direkte plantens naturlige modstand og immunitet. Organiske syrer sikrer hurtig og effektiv indtrængning af gødning i planteceller og reducerer risikoen for udbrændthed.

100 ml. giver mellem 25-100 liter gødningsvand alt efter blandingsforhold.

Dosering: Ca. hver 14. dag ved vækst.
Til vanding: 1-4 ml pr. 1 l vand.


Sammensætning: totalkobber (Cu) -5 %, vandopløseligt kobber (Cu) -5 %; organiske syrer med lav molekylvægt, vand.

Urenheder
: cadmium < 200; arsen < 1000; bly < 600; kviksølv < 100; nikkel < 2000.


Sikkerheds- og forsigtighedserklæringer:
H315 irriterer huden. H319 forårsager alvorlig øjenirritation. P102 opbevares utilgængeligt for børn, P270 spis, drik eller ryg ikke, mens man bruger dette produkt, P280 brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. P302 + P352 efter hudkontakt: vask med en stor mængde af vand. P305 + P351 + P338. Efter øjenkontakt: vask forsigtigt med vand i et par minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og lette at gøre det. Fortsæt med at vaske øjne.

Opbevaringsforhold: Produktet skal bevares i originalpakningen, i 5-40 °C temperatur. Pakningen skal borskaffes i overensstemmelse med gældende krav.
 
Der er endnu ingen kommentarer. Skriv en kommentar.