Vi anvender cookies for at gøre din bruger oplevelse bedre, der er ingen oplysninger der videregives til tredjepart.
Økologisk Silciumgødning 100 ml.

Økologisk Silciumgødning 100 ml.

Leveringstid:
Lev. 1-3 dage
 
Pris ved 1 Stk
99,00  DKK

Flydende Silciumgødning 

Silicon er flydende silicium- og kaliumgødning beriget med carboxyslsyrer af lav molekylvægt, der sikrer let indtagelse af gødning. Produktet virker som vækstregulator, fortykker plantens cellevægge og forebygger deres udstrækning, hvilket gør planter fysisk modstandsdygtigere og stærkere. Tilstrækkelig mængde af silicium fremmer produktion af fenolforbindelser, der er planters naturlige beskyttelse af forskellige skadedyr. Således beskytter produktet planter mod for stor mængde af tungmetaller og forgiftning med disse.

100 ml. giver mellem 25-100 liter gødningsvand alt efter blandingsforhold.

Dosering: Der anbefales at anvendes Silicon fra tidlig vækstperiode, en gang ca. hver 14 dage. Bland 5-10 ml med 1 liter vand.


Sammensætning: Den samlede mængde af silicium (Si) – 7 %; kaliumoxid (K2O); syrer med lav molekylvægt, vand.

Urenheder:
cadmium <200; arsenik < 1000; bly < 600; kviksølv <100 mg/kg; nikkel < 2000.


Forsigtighedserklæringer:
H315 Giver irritation i huden. H319 Giver stærk irritation i øjnene. P102 Skal holdes utilgængeligt til børn, P270 Ved anvendelse af dette produkt må ikke spises, drikkes og ryges, P280 Beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjen- / ansigtsbeskyttelse skal anvendes. P302 + P352 I TILFÆLDE AF KONTAKT MED HUD: skyl med stor mængde af vand. P305 + P351 + P338 I TILFÆLDE AF KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minuter. Fjern kontaktlinser, hvis det kan gøres nemt. Forsat med at skylle øjnene. Bør ikke overstige doseringen.

Opbevaringsforhold: Produktet skal bevares i originalpakningen, i 5-40 °C temperatur. Pakningen skal borskaffes i overensstemmelse med gældende krav.
 
Der er endnu ingen kommentarer. Skriv en kommentar.