Vi anvender cookies for at gøre din bruger oplevelse bedre, der er ingen oplysninger der videregives til tredjepart.
Økologisk zinkgødning 100 ml.

Økologisk zinkgødning 100 ml.

Leveringstid:
Lev. 1-3 dage
 
Pris ved 1 Stk
99,00  DKK

Zinkgødning med planteekstrakt

Eagle er gødning med Zink. Zink er med til at styrke syntesen af fytohormoner, proteiner og fremmer væksten af nye skud. Anbefales til frugttræer lige efter beskæring, eller i det tidligt forår. Gødning er tilsat ekstrakt fra citrusplanter, som for nogle arter kan virke ubehagelige, hvorfor de holder sig væk fra frugterne.

100 ml. giver mellem 20-50 liter gødningsvand alt efter blandingsforhold.

Dosering: Kan blandes i forholdet 1:20 og sprøjtes omkring planten ca. en uge inden frugtsætning, og løbende indtil høsten. Dette kan hjælpe med at holde fugle mv. væk.
Til gødning under vanding kan 20 ml. blandes med 10 liter vand.


Sammensætning: Den samlede mængde af zink (Zn) – x %; syrer med lav molekylvægt, vand.

Urenheder:
cadmium <200; arsenik < 1000; bly  < 600; kviksølv <100 mg/kg; nikkel < 2000.


Forsigtighedserklæringer:
H319 Giver stærk irritation i øjnene. P102 Skal holdes utilgængeligt til børn, P270 Ved anvendelse af dette produkt må ikke spises, drikkes og ryges, P280 Beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjen- / ansigtsbeskyttelse skal anvendes. P302 + P352 I TILFÆLDE AF KONTAKT MED HUD: skyl med stor mængde af vand. P305 + P351 + P338 I TILFÆLDE AF KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minuter. Fjern kontaktlinser, hvis det kan gøres nemt. Forsæt med at skylle øjnene. Bør kun bruges når der er begrundet behov. Må ikke overstige doseringen.


Opbevaringsforhold: Produktet skal bevares i originalpakningen, i 5-40 °C temperatur. Pakningen skal borskaffes i overensstemmelse med gældende krav.
 
Der er endnu ingen kommentarer. Skriv en kommentar.